JĘZYKOWA INTERFERENCJA co to jest
Jak się pisze Interferencja Językowa. Czym jest językowego do innego. Do interferencji dochodzi.

Definicja Interferencja Językowa

Co to znaczy INTERFERENCJA JĘZYKOWA: przenoszenie wzorów i przedmiotów jakiegoś mechanizmu językowego do innego. Do interferencji dochodzi regularnie przy zetknięciu się dwóch odrębnych języków i może to dotyczyć zarówno mechanizmów fonetycznych, jak i morfologii, składni, słownictwa, na przykład w polszczyźnie wskutek tego zjawiska pojawił się pod wpływem języków wschodniosłowiańskich przyrostek -icz/ewicz/owicz zamiast staropolskiego -ic/ewic/owic. Mechanizm przenoszenia obcych przedmiotów, struktur językowych znany jest we wszystkich językach, aczkolwiek jego natężenie może być różne. Szczególnie widoczny jest w językach narodów, które znajdują się w ściślejszych kontaktach kulturowych, handlowych (niekoniecznie języki te muszą być spokrewnione). Ze zjawiskiem interferencji spotykamy się także regularnie wśród ludzi akcentowanie przedostatniej sylaby we wszystkich słowach, także obcego pochodzenia: gramatyka, taktyka, fizyka; w formach czasu przeszłego: robiliśmy i trybu przypuszczającego: napisalibyśmy. W słowotwórstwie innowacją jest odstępowanie od tworzenia dzięki przyrostków nazwisk kobiet: pani Nowak żarn. pani Nowakowa, (panna) Nowakówna, pani Zaręba żarn. pani Zarębina, (panna) Zarębianka. We fleksji - nieodmienianie nazwisk: Panu Janowi Kowalski żarn. panu Janowi Kowalskiemu. W składni pojawienie się form oszczędzać prąd, światło żarn. oszczędzać prądu, światła. O sporo częściej niż w języku ogólnym innowacje występują w gwarach, posługujących się raczej językiem mówionym i nieposiadających skodyfikowanej normy. Jedną z innowacji gwarowych jest zanikanie kategorii rodzaju męskoosobowego: Pracowite chłopy kosiły trawę żarn. Pracowici chłopi kosili trawę

Czym jest Językowa Interferencja znaczenie w Słownik na I .