WŁASNA NAZWA co to jest
Jak się pisze Nazwa Własna. Czym jest elementów czy zjawisk (mysz, kot, burza, piorun), w trakcie.

Definicja Nazwa Własna

Co to znaczy NAZWA WŁASNA: synonim nazwy pospolitej. Pospolita odnosi się do klasy elementów czy zjawisk (mysz, kot, burza, piorun), w trakcie gdy nazwa swoja do pojedynczych jednostek (Warszawa Picasso, Konrad). Można wskazać składniki znaczenia nazwy pospolitej, na przykład mysz ´małe zwierzę, gryzoń, szare albo brązowe, mieszka na polu lub w domu człowieka´. Z kolei o wyrazie Poznań możemy powiedzieć jedynie tyle, iż odnosi się do pewnego konkretnego miasta. Mimo że w j. polskim nazwa swoja Kowalski lub Nowak odnosi się do bardzo wielu ludzi, podobnie jak we francuskim Jacques, a w angielskim John, a nawet poza Warszawą w Polsce znajdziemy kilka miast o tej nazwie na mapie Ameryki Północnej, to jednak elementy opatrzone tą samą nazwą swoją nie stanowią klasy. Mówi się regularnie, iż nazwa swoja nie posiada znaczenia, tylko referencję (odniesienie). Możliwe jednak, iż nazwa swoja posiada jakieś konotacyjne znaczenie zbliżone do stereotypu. Właśnie dlatego znaczeniu dochodzi do tak zwany apelatywizacji, a więc wymiany nazwy własnej na pospolitą. Np. imię swoje biblijnego Judasza z czasem przestaje odnosić się tylko do jednej postaci, lecz nabiera ogólniejszego metaforycznego znaczenia ´zdrajca, szpieg". Z czasem zaczynamy tak nazywać otwór w drzwiach wykorzystywany do podglądania. Posiadając znaczenie tworzące klasę, nazwa swoja staje się nazwą pospolitą. Od tego także momentu należy pisać ją małą literą, por. na przykład Judasz, Don Juan, Prusak- nazwy swoje odnoszące się do ludzi; judasz ´otwór w drzwiach´, donżuan ´podrywacz´, prusak ´karaluch´

Definicja Nowomowa:
Co to jest newspeak, polskie tłumaczenie - ´nowomowa´] -termin stworzony poprzez brytyjskiego pisarza G. Orwella w powieści Rok 1984. Język tekstów, najczęściej propagandowych, stworzonych w warunkach nazwa własna.
Definicja Nagłos:
Co to jest głoska albo zbitka głosek w wyrazie: p-oczątek, po-czątek; n-adzieja, na-dzieja. W j. polskim posiada pewne ograniczenia: nie może w nim wystąpić ę, ą, y i więcej niż czteroelementowa zbitka nazwa własna.
Definicja Neologizm:
Co to jest logos ´wyraz´] - słowo nowy, dopiero co utworzony dla nazwania nowych zjawisk i rzeczy. W szerszym znaczeniu termin neologizm znaczy także nowe konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne i tak nazwa własna.

Czym jest Własna Nazwa znaczenie w Słownik na N .

  • Dodano:
  • Autor: