JĘZYKOWA OPOZYCJA co to jest
Jak się pisze Opozycja Językowa. Czym jest na przykład fonemów, morfemów). Jeden z podstawowych.

Definicja Opozycja Językowa

Co to znaczy OPOZYCJA JĘZYKOWA: funkcjonalne przeciwstawienie sobie dwóch jednostek języka (na przykład fonemów, morfemów). Jeden z podstawowych terminów służących w językoznawstwie strukturalistycznym. Strukturalizm zakładał, iż język to mechanizm znaków językowych (różnych przedmiotów języka), ściśle ze sobą powiązanych. Wg tej teorii mechanizm językowy opiera się na opozycjach, a więc na wzajemnym przeciwstawieniu się tych znaków. Takie opozycje możemy spotkać na różnych poziomach języka. Najdokładniej opracowane zostały opozycje fonologiczne (opozycje pomiędzy fonemami), a zatem opozycje dźwiękowe, które wywołują zróżnicowanie znaczenia wyrazów, ((na przykład wyrazy niedrogie - sanie różnią się jedynie dźwiękami t i s, a dokładniej mówiąc jedną ich właściwością - innym stopniem zbliżenia narządów mowy: t jest zwarte, a s - szczelinowe. Ta niewielka różnica skutkuje, iż odróżniamy od siebie wspomniane wyrazy

Definicja Oksymoron:
Co to jest ´niemądry´] - kolekcja wyrazów, których znaczenie jest przeciwstawne, sprzeczne, wykluczające się: mądry głupiec; ogień krzepnie, blask ciemnieje; krzycząca cisza. Oksymoron jest używany w stylu OPOZYCJA JĘZYKOWA.
Definicja Oboczność:
Co to jest jednego morfe-mu. Do zamiany tej może dochodzić w trakcie odmiany wyrazu (na przykład ręka ´o ręce - k : c; noga : nodze - g: dz; mucha : musze - ch : sz; ławka : ławek - e : 0; pisał: piszę - s : sz OPOZYCJA JĘZYKOWA.
Definicja Onomatopeja:
Co to jest nazw´] - słowo dźwiękonaśladowczy utworzony w oparciu o imitację dźwięków pozajęzykowych. Onomatopeiczne, a więc dźwiękonaśladowcze, są wyrażenia naśladujące głosy zwierząt i ptaków: miau miau; hau OPOZYCJA JĘZYKOWA.

Czym jest Językowa Opozycja znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: