SKRÓTOWIEC co to jest
Jak się pisze Skrótowiec. Czym jest Słowo utworzony poprzez skrócenie wyrażenia dwu- albo więcej.

Definicja SKRÓTOWIEC

Co to znaczy SKRÓTOWIEC: odmiennie: akronim [gr. afcros ´skrajny´, onyma ´imię´]. Słowo utworzony poprzez skrócenie wyrażenia dwu- albo więcej wyrazowego, zwykle oznaczającego nazwę instytucji, organizacji, urzędu i tak dalej W zależności od metody utworzenia skrótu wyróżniamy: a) głoskowce - a więc skrótowce głoskowe - utworzone z pierwszych głosek wyrazów tworzących wielowyrazową nazwę, na przykład GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), UŚ (Uniwersytet Śląski). Skrótowce te czytamy niejako połączenia liter, ale jako zespoły głosek, a więc wymawiamy je tak, jak w razie każdego wyrazu, na przykład GOPRwym. gopr, UŚwym. us. Taka wymowa jest możliwa z racji na istnienie wśród wyrazów tworzących daną nazwę co najmniej jednego (zazwyczaj środkowego), zaczynającego się od samogłoski; b) literowce - skróty utworzone z nazw liter zaczynających wyrazy, które wchodzą w skład nazwy, na przykład PKP, ONZ. Wypowiadając tego typu skrótowce, wymawiamy nazwy poszczególnych liter, na przykład PKP wym. pekape, ONZwym. oenzet. Jeżeli w skład skrótowca ma wejść dwuznak literowy: cz, sz, rz, zwykle opuszcza się drugą literę, na przykład WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna); c) sylabowce - odmiennie zgłoskowce - utworzone z pierwszych sylab wyrazów wchodzących w skład zestawienia, na przykład Polfa (Polskie Farmaceutyki); d) skrótowce mieszane - mają charakter mieszany, częściowo literowy, częściowo głoskowy, na przykład GPLiA wym. cepelia. ~ popr. Zwróć uwagę, iż głoskowce, sylabowce i wybrane literowce (gdy nazwa ostatniej litery kończy się na spółgłoskę) odmieniają się zwykle tak, jak pospolity słowo. Odmianę tę zaznaczamy w piśmie myślnikiem, na przykład ONZ-u. Głoskowce i sylabowce mają akcent na przedostatniej sylabie (kopeks, cepelia), z kolei w literowcach akcent pada na ostatnią sylabę, na przykład oenzet

Definicja Socjolingwistyka:
Co to jest stojąca na pograniczu socjologii i lingwistyki. W obszarze jej zainteresowań leży badanie języków różnych grup socjalnych. Socjolingwistyka rozumie język jako twór złożony. Składają się nań różne skrótowiec co to jest.
Definicja Spółgłoski Ustne:
Co to jest zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI skrótowiec definicja.
Definicja Strukturalizm:
Co to jest zobacz JĘZYKOZNAWSTWO STRUKTURALNE skrótowiec co znaczy.
Definicja Sonant:
Co to jest sonans´dźwięczący´] - spółgłoska, która może być ośrodkiem sylaby. Takie spółgłoski spotykamy jeszcze na przykład w języku czeskim, por. na przykład trA(pol. targ), vlk(poi. wilk). Sonanty istniały w skrótowiec słownik.

Czym jest Skrótowiec znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: