STYLIZACJA co to jest
Jak się pisze Stylizacja. Czym jest językowych charakterystycznych dla odpowiedniego stylu lub.

Definicja Stylizacja

Co to znaczy STYLIZACJA: świadomy zabieg opierający na nadaniu wypowiedzi cech językowych charakterystycznych dla odpowiedniego stylu lub odmiany języka. Może być służąca w poezji w celu uzyskania efektu wiarygodności wypowiedzi lub dla celów estetycznych. W utworach literackich popularnie stosuje się na przykład stylizację archaizującą ( archaizacja), stylizację gwarową ( dialektyzacja). Możliwa jest stylizacja na gwary środowiskowe ( na przykład żargon przestępczy, slang filmowców, żeglarzy), na język mówiony. Także w codziennej komunikacji językowej stosujemy czasem zabiegi stylizacyjne. Mają one na celu wywołanie specjalnego efektu humorystycznego, estetycznego, ekspresywnego. Mówiąc do brata: Uprasza się o nieśmiecenie mi na biurku, do koleżanki: Jak się czujesz Waćpanna? stosujemy stylizację. W pierwszym wypadku to jest stylizacja na język urzędowy, w drugim - archaizacja

Definicja Spółgłoski Sonorne:
Co to jest zobacz D¬WIĘCZNOŚĆ stylizacja.
Definicja Spółgłoski Ustne:
Co to jest zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI stylizacja.
Definicja Style Funkcjonalne:
Co to jest myśli w piśmie i mowie typowe dla tekstów o pewnej funkcji socjalnej. O postaci tych stylów decydują m. in. intencje komunikacyjne, preferowany w nich typ racjonalności, ujawniona wiedza o świecie stylizacja.

Czym jest Stylizacja znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: