SUBSTANTYWIZACJA co to jest
Jak się pisze Substantywizacja. Czym jest innej niż rzeczownik w funkcji rzeczownikowej.

Definicja Substantywizacja

Co to znaczy SUBSTANTYWIZACJA: [z z łaciny substantivum ´rzeczownika - użycie części owy innej niż rzeczownik w funkcji rzeczownikowej. Najczęściej spotykamy się z substantywizacją przymiotnika, a więc jego przekształceniem w rzeczownik. Przymiotnik gdyż regularnie stosowany w funkcji rzeczownika może stać się rzeczownikiem, na przykład chory, por. na przykład zdania: Chory człowiek leżał w łóżku; Chory leżał w łóżku. W pierwszym wypowiedzeniu mamy do czynienia z przymiotnikiem chory, w drugim już z rzeczownikiem

Czym jest Substantywizacja znaczenie w Słownik na S .