SYNONIM co to jest
Jak się pisze Synonim. Czym jest językowe (w pierwszej kolejności pojedyncze wyrazy, lecz również.

Definicja SYNONIM

Co to znaczy SYNONIM: [gr. synonymos ´równoimienny´] - przynajmniej dwie formy językowe (w pierwszej kolejności pojedyncze wyrazy, lecz również związki frazeologiczne, konstrukcje składniowe), które mają podobne albo takie samo znaczenie. Synonimy, które mają identyczne znaczenia, tytułujemy synonimami absolutnymi (jednoznacznikami, równoznacznikami). To jest jednak zdarzenie rzadko spotykane w języku. Za synonimy absolutne moglibyśmy uznać takie pary, jak: auto i auto, językoznawstwo i lingwistyka. Do tej ekipy moglibyśmy włączyć przykłady typu: lodź motorowa - motorówka. W większości przypadków mamy jednak do czynienia z wyrazami bliskoznacznymi, a więc wyrazami (czasem także związkami frazeologicznymi), które mają znaczenia podobne, lecz nie identyczne. Wyrazy takie różnią się pomiędzy sobą: a) pewnymi odcieniami znaczeniowymi, na przykład wicher, zawieja; b) nacechowaniem uczuciowym, na przykład szczupły (ocena dodatnia), chudy (raczej znaczenie niekorzystne), umrzeć - wyciągnąć nogi; c) różną łączliwością, na przykład kary (w znaczeniu ´czarny´ ustala tylko kolor konia) - czarny; d) zasięgiem środowiskowym, tzn. stosowane są poprzez różne środowiska, na przykład uczyć się - wkuwać; e) zasięgiem chronologicznym, na przykład kontent (słowo przestarzały) - zadowolony. Wyrazy bliskoznaczne różniące się zasięgiem środowiskowym albo chronologicznym, a również barwą uczuciową tytułujemy synonimami stylistycznymi. Z racji na formę synonimy dzielimy na: a) różnordzenne - wyrazy bliskoznaczne, które nie należą do jednej rodziny wyrazowej, na przykład awantura, kłótnia; b) wspólnordzenne - wyrazy bliskoznaczne mające ten sam rdzeń, na przykład tatuś, tatulo; c) wielowyrazowe, na przykład związki frazeologiczne - blady jak płótno, blady jak ściana

Definicja Środki Stylistyczne:
Co to jest dzięki którym kształtuje się -]o styl wypowiedzi. Środki stylistyczne służące są świadomie zwykle w stylu artystycznym, aczkolwiek oczywiście spotykamy się także z nimi w języku potocznym. Środki te synonim co to jest.
Definicja Spółgłoski Tylno-Językowe:
Co to jest zobacz MIEJSCE ARTYKULACJI synonim definicja.
Definicja Szereg:
Co to jest albo więcej składników zdania, będących wobec siebie w relacji współrzędnym. Mogą łączyć się ze sobą bezspójnikowo albo dzięki charakterystycznych spójników współrzędnych. Z racji na rodzaj relacji synonim co znaczy.
Definicja Spółgłoski Nosowe:
Co to jest zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI synonim słownik.

Czym jest Synonim znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: