WYRAZU ZNACZENIOWA TREŚĆ co to jest
Jak się pisze Treść Znaczeniowa Wyrazu. Czym jest elementów, do których odnosi się dany słowo. I.

Definicja Treść Znaczeniowa Wyrazu

Co to znaczy TREŚĆ ZNACZENIOWA WYRAZU: suma cech charakterystycznych przypisywanych klasie elementów, do których odnosi się dany słowo. I tak na przykład na treść wyrazu brzoza składają się znaczenia: ´drzewo liściaste (a więc wysoka roślina długoletnia, mająca pień i gałęzie), mające białą korę´ i tak dalej Każdy słowo ma także swój zakres użycia ( zakres znaczeniowy wyrazu). Istnieje tu zależność odwrotna. Im treść bogatsza, tym mniejszy zakres; im uboższa treść, tym większy zakres. Brzoza, ma bogatszą treść od wyrazu drzewo, bo zawiera jeszcze znaczenie ´mający białą korę´. Tym samym zakres użycia rzeczownika brzoza jest mniejszy niż wyrazu drzewo. Por. zakres znaczeniowy wyrazu

Czym jest Wyrazu Znaczeniowa Treść znaczenie w Słownik na T .