LODOWIEC co to jest
Definicja lodowiec co to jest. Czym jest znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z.

Co to jest Lodowiec

Definicja LODOWIEC: masa lodu powstała na lądzie ponad granicy wiecznego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z nagromadzonego w sporych ilościach śniegu, który w wyniku ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem zmian temperatury i ciśnienia warstw nadległych (regelacja) ulega rekrystalizacji i przeobraża się w firn, lód firnowy i b. zbity lód lodowcowy. Rozmiary i kształty lodowców są różne, zależnie od warunków klim. i ukształtowania terenu. Rozróżnia się lodowce kontynentalne, pokrywające wielkie obszary kuli ziemskiej (lądolód), i lodowce górskie, składające się zazwyczaj z pola firnowego i wypływającego z niego mas lodu, zw. jęzorami lodowcowymi. Ruch lodowca dzieje się pod wpływem siły ciężkości i ciśnienia nadległych warstw lodowo-śnieżnych (pod ciśnieniem lód staje się plast.), pewną rolę odgrywa także zdarzenie regelacji. Szybkość poruszania się lodowca zależy gł. od masy lodu i nachylenia podłoża, na przykład lodowce alpejskie posuwają się około 0,1 0,25 m na dobę, lodowce himalajskie 2 3,7 m na dobę, lodowce alaskie do 12 m na dobę, a wybrane jęzory (loby) lodowców grenlandzkich do 30 m na dobę; z kolei we wnętrzu ogromnych lądolodów prędkości są małe (9 20 m na rok). Pod wpływem ruchu lodowca w jego górnej, nieplast. części powstają pęknięcia i szczeliny (głęb. do 50 m). Rozmiary lodowca zależą od wielkości akumulacji śniegu (zasilania lodowca) i intensywności topnienia lodowca (ablacja lodowcowa); gdy w wyniku znacznej przewagi ablacji nad zasilaniem ( na przykład przy schodzeniu lodowca w dół, w cieplejsze strefy) lodowiec staje się b. cienki, górna, spękana jego część dochodzi do podłoża i ruch lodowca ustaje (lód martwy). Najdłuższym lodowcem świata jest Lodowiec Fedczenki na Pamirze (77 km). Lodowiec posuwając się niszczy podłoże (egzaracja) i przenosi na znaczące odległości i osadza materiał skalny zw. moreną; wskutek działalności lodowca i wód lodowcowych powstaje swoisty typ rzeźby powierzchni Ziemi (glacjalna rzeźba, alpejska rzeźba)

Definicja Lawa:
Co to jest wydobywająca się na powierzchnię Ziemi w trakcie wybuchów wulkanów. Odznacza się: lawę aa, lawę blokową, lawę gąbczastą, lawę kwaśną, lawę poduszkową, lawę trzewiową, lawę zasadową. 2) skała lodowiec.
Definicja Lawina:
Co to jest zsuwające się albo staczające z sporą prędkością ze stoku górskiego masy śniegu albo kamieni. Odznacza się lawiny kamienne i lawiny śnieżne lodowiec.
Definicja Las Galeriowy:
Co to jest las nadrzeczny, odmiana lasu deszczowego występująca wzdłuż brzegów rzek w dolinach zalewowych lodowiec.

Czym jest Lodowiec znaczenie w Słownik geografia L .

  • Dodano:
  • Autor: