POWIETRZA MASA co to jest
Definicja masa powietrza co to jest. Czym jest wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i.

Co to jest Masa Powietrza

Definicja MASA POWIETRZA: wycinek troposfery, o rozciągłości w poziomie rzędu tys. km, wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi i innymi cechami nabytymi poprzez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Temperatura mas powietrza zależy raczej od szerokości geograficznej, pory dnia i roku, a wilgotność od rodzaju podłoża (ląd-morze). Obszarami źródłowymi mas powietrza są oceany i ogromne lądy

Definicja Mursz:
Co to jest materiał organiczny barwy brunatnej albo czarnej powstały z przetworzenia torfu pod wpływem obniżenia poziomu wód gruntowych (osuszenia masa powietrza.
Definicja Melafir:
Co to jest wylewna, należąca do ekipy skał zasadowych. W składzie przeważają kryształy plagioklazów, piroksenów i oliwinów. Struktura najczęściej porfirowa. Tekstura porfirowa albo migdałowcowa, odróżniająca masa powietrza.
Definicja Mżawka:
Co to jest gęsty, dość jednorodny opad, składający się wyłącznie z bardzo drobnych kropel wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm padający z niskiej chmury warstwowej (stratus) na ziemię z małą prędkością masa powietrza.

Czym jest Powietrza Masa znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: