POWIETRZA MASA co to jest
Definicja masa powietrza co to jest. Czym jest wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i.

Co to jest Masa Powietrza

Definicja MASA POWIETRZA: wycinek troposfery, o rozciągłości w poziomie rzędu tys. km, wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi i innymi cechami nabytymi poprzez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Temperatura mas powietrza zależy raczej od szerokości geograficznej, pory dnia i roku, a wilgotność od rodzaju podłoża (ląd-morze). Obszarami źródłowymi mas powietrza są oceany i ogromne lądy

Definicja Martwica:
Co to jest należąca do ekipy skał chemicznych. Powstaje wskutek wytrącania się krzemionki albo węglanu wapnia z roztworów gorących albo zimnych wód źródlanych. Tworzy najczęściej porowate albo gąbczaste masa powietrza.
Definicja Monsun:
Co to jest które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Rozróżnia się: - monsun letni (morski) z pogodą deszczową, związaną z niskim ciśnieniem nad lądem i przemieszczaniem się masa powietrza.
Definicja Misa Jeziorna:
Co to jest powierzchni terenu wypełnione wodami jeziora. Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących misę jeziorną odznacza się następujące ich typy: 1) tektoniczne (na przykład Tanganika, Bajkał), 2 masa powietrza.

Czym jest Powietrza Masa znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: