MONSUN co to jest
Definicja monsun co to jest. Czym jest zależności od pory roku. Rozróżnia się: - monsun letni.

Co to jest MONSUN

Definicja MONSUN: układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Rozróżnia się: - monsun letni (morski) z pogodą deszczową, związaną z niskim ciśnieniem nad lądem i przemieszczaniem się wilgotnych mas powietrza znad oceanu, nad którym panuje wysokie ciśnienie, nad ląd, - monsun zimowy (lądowy), kiedy wieje wiatr od lądu, i któremu towarzyszy pogoda sucha, związana z układem wysokiego ciśnienia nad lądem i niskiego ciśnienia nad oceanem. Monsuny występują w strefie międzyzwrotnikowej (w najwyższym stopniu charakterystyczne w Azji Południowo-Wschodniej (Azja), spotęgowane wpływem wielkiego kontynentu) i we wschodniej i zachodniej Afryce, w północnej Australii, a również w strefie umiarkowanej na półkuli północnej, szczególnie wyraźnie wyróżnione u wschodnich wybrzeży Rosji, w Japonii, Chinach i na atlantyckim wybrzeżu USA. Regularnie jako monsun ustala się opady deszczu wywołane tymi wiatrami

Definicja Martwica:
Co to jest należąca do ekipy skał chemicznych. Powstaje wskutek wytrącania się krzemionki albo węglanu wapnia z roztworów gorących albo zimnych wód źródlanych. Tworzy najczęściej porowate albo gąbczaste monsun co to jest.
Definicja Mikroklimat:
Co to jest przedmiotów klimatologicznych) charakterystyczny dla małej części środowiska przyrodniczego, jak na przykład kępy traw, korony drzew, bardzo zmienny i nietrwały. Po makroklimacie i mezoklimacie monsun definicja.
Definicja Magnetyzm Ziemski:
Co to jest z fizycznych właściwości Ziemi jako planety. W rezultacie działania złożonego zespołu zjawisk fizycznych, wiążących się z ruchem obrotowym, Ziemia tworzy olbrzymi magnes z ośrodkiem w swoim jądrze i monsun co znaczy.
Definicja Magma:
Co to jest powstała w głębi skorupy ziemskiej albo w płaszczu Ziemi. W skład magmy wchodzą krzemiany i glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza, w mniejszej ilości występują w niej tlenki i monsun słownik.

Czym jest Monsun znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: