RZECZNA SIEĆ co to jest
Definicja sieć rzeczna co to jest. Czym jest terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na.

Co to jest SIEĆ RZECZNA

Definicja SIEĆ RZECZNA: mechanizm wszystkich naturalnych cieków wodnych danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej: 1) promienisty - rzeki wypływają ze wzniesienia we wszystkich kierunkach, 2) dośrodkowy - rzeki zbiegają się w jednym punkcie, na przykład Wisła, Bug, Narew i Wkra ku Modlinowi, 3) dendryczny - sieć rzeczna przypomina gałęzie drzewa, na przykład górny Niger, 4) pierzasty - dopływy rzeki głównej ułożone są po obu jej stronach, równolegle do siebie i pod kątem ostrym do cieku głównego, na przykład Pad, 5) równoległy - szereg dopływów spływa w jedną stronę, na przykład Missouri, 6) kratowy - charakterystyczny dla gór rusztowych, z różnymi ciekami ułożonymi względem siebie prostopadle. Jednym z parametrów sieci rzecznej jest jej gęstość (łączna długość cieków na km2 powierzchni danego terenu)

Definicja Szott:
Co to jest płytkie, słone jezioro okresowe charakterystyczne dla północnych obrzeży Sahary. Wypełnia się wodą w okresie pory deszczowej, poprzez pozostałe okresy roku etapowo wysycha, tworząc na początku słone sieć rzeczna co to jest.
Definicja Sedymentacja:
Co to jest geologii gromadzenie się na powierzchni skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości, materiałów niesionych poprzez wody płynące, lodowce, wiatr, rozpuszczonych albo zawieszonych w wodzie sieć rzeczna definicja.
Definicja Stożek Napływowy:
Co to jest regularnie spotykana forma powierzchni terenu, powstająca w konsekwencji akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych poprzez rzekę albo potok w miejscu wyraźnego pomniejszenia spadku koryta i sieć rzeczna co znaczy.
Definicja Synoptyka:
Co to jest potoczne ustalenie meteorologii synoptycznej, będącej działem meteorologii sieć rzeczna słownik.

Czym jest Rzeczna Sieć znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: