CORIOLA SIŁA co to jest
Definicja siła Coriolisa co to jest. Czym jest w nieinercjalnym (tu: obracającym się) układzie.

Co to jest SIŁA CORIOLISA

Definicja SIŁA CORIOLISA: jedna z sił bezwładności działająca na ciało znajdujące się w nieinercjalnym (tu: obracającym się) układzie odniesienia, Siła Coriolisa wywołana dziennym ruchem obrotowym działa na poruszające się poziomo na Ziemi ciała, osiągając największe wartości na biegunach (przy ruchu poziomym wektory ? i v są prostopadłe, niezależnie od kierunku v), a jej składowa pozioma zanika na równiku. Na półkuli północnej skutkuje odchylanie się poruszających się poziomo ciał na prawo (odpowiedzialne na przykład za intensywniejsze podmywanie prawych brzegów rzek), a na półkuli południowej - w lewo. Siła Coriolisa działa na spadające swobodnie ciała, odchylając je od pionu w kierunku wschodnim. Siła działająca na jednostkową masę nazywa się przyspieszeniem Coriolisa. Jej istnienie zauważył Gaspard Gustave de Coriolis (1792-1843), francuski matematyk

Definicja Siklawa:
Co to jest nazwa stosowana w Tatrach na ustalenie wodospadu górskiego siła coriolisa co to jest.
Definicja Sopka:
Co to jest stosowana w północno-wschodniej Azji nazwa oznaczająca samotnie położoną, wysoko wzniesioną górę, najczęściej wulkan, na przykład Kluczewska Sopka na Kamczatce siła coriolisa definicja.
Definicja Stratosfera:
Co to jest ziemskiej położona ponad troposfery i oddzielona od niej tropopauzą, rozciągająca się na wysokości 45-50 km. W stratosferze występuje zdarzenie inwersji temperatury, bo w dolnej części (około 12-25 siła coriolisa co znaczy.
Definicja Stratus:
Co to jest meteorol. niska warstwowa chmura dająca opad mżawki, lodu albo śniegu ziarnistego siła coriolisa słownik.

Czym jest Coriolisa Siła znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: