SZRON co to jest
Definicja szron co to jest. Czym jest łusek, igiełek i tym podobne, powstający podobnie jak rosa.

Co to jest Szron

Definicja SZRON: osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek i tym podobne, powstający podobnie jak rosa, lecz w temperaturze poniżej 0°C

Definicja Stan Wody:
Co to jest zwierciadła wody w cieku albo zbiorniku mierzona poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu odniesienia (tak zwany rzędna zera wodowskazu). Stan wody podaje się w jednostkach długości szron.
Definicja Skala Mapy:
Co to jest przedstawiający rozmiar pomniejszenia odległości na mapie względem rzeczywistych odległości w terenie. Skalę mapy zapisuje się w formie ułamka, na przykład 1: 10 000 znaczy, iż dowolna odległość na szron.
Definicja Sill:
Co to jest żyła skał magmowych zakrzepłych zazwyczaj blisko powierzchni Ziemi. Powstaje wskutek intruzji magmy pomiędzy dwie warstwy równolegle ułożonych skał osadowych. Długość przekraczać może 100 km, grubość szron.

Czym jest Szron znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: