WCIOS co to jest
Definicja wcios co to jest. Czym jest popularnych typów dolin, cechujący się stałym odwodnieniem.

Co to jest Wcios

DefinicjaWCIOS: V-kształtna dolina, jeden z w najwyższym stopniu popularnych typów dolin, cechujący się stałym odwodnieniem, charakterystycznym profilem poprzecznym w kształcie litery "V", stromymi zboczami skalnymi albo pokrytymi zwietrzeliną, wąskim, zajętym w całości poprzez potok dnem o nie wyrównanym profilu podłużnym dna doliny. Wcios powstaje w konsekwencji silnej erozji wgłębnej (erozja) potoku płynącego dnem doliny, przy współdziałaniu mechanizmów grawitacyjnych i spłukiwania, modelujących zbocza. Wyróżniamy wciosy ostre o nachyleniu zboczy przekraczającym 45° i wciosy rozwarte o nachyleniu mniejszym niż 45°. Wciosy są typową doliną klimatu wilgotnego, w Polsce stanowią najczęściej spotykaną formę dolinną

Czym jest Wcios znaczenie w Słownik geografia W .