ŻWIR co to jest
Definicja żwir co to jest. Czym jest jest z obtoczonych okruchów skalnych (tak zwany otoczaków) o.

Co to jest Żwir

Definicja ŻWIR: luźna skała osadowa należąca do ekipy psefitów. Złożona jest z obtoczonych okruchów skalnych (tak zwany otoczaków) o średnicy przekraczającej 2 mm (zazwyczaj od kilku do kilkunastu cm). W zależności od genezy odznacza się żwiry: morskie - nagromadzone na morskich wybrzeżach, jeziorne - powiązane z sedymentacją w jeziorach, rzecznolodowcowe - powiązane z przepływem wód lodowcowych, rzeczne - powiązane z działalnością rzek. Z racji na spore rozmiary ziaren żwiru możliwe jest zbadanie jego cech strukturalnych i teksturalnych (tekstura skał), pozwalających natomiast na ustalenie warunków i długości transportu, a również środowiska sedymentacji. Występuje w pierwszej kolejności w osadach czwartorzędowych, budując między innymi kamieniste plaże u podnóży klifów, terasy i koryta rzeczne. Znajduje wykorzystanie w budownictwie i jako materiał drogowy. Wskutek scementowania żwirów powstają zlepieńce

Definicja Żyły Wodne:
Co to jest w hydrogeologii zbiorniki wód podziemnych występujące w szczelinach i węższych przewodach krasowych żwir.
Definicja Żleb:
Co to jest powszechna forma rzeźby powierzchni Ziemi w obszarach wysokogórskich, w kształcie podłużnego zagłębienia, wciętego pionowo (wedle nachyleniem stoku) albo skośnie w stok górski. Żleb powstaje w żwir.
Definicja Żyzność Gleby:
Co to jest chemicznych i biologicznych właściwości gleby zapewniający roślinom odpowiednie warunki wzrostu (odpowiednie składniki pokarmowe, wodę i powietrze glebowe). Naturalna żyzność gleby jest rezultatem żwir.

Czym jest Żwir znaczenie w Słownik geografia Ż .

  • Dodano:
  • Autor: