ŻWIR co to jest
Definicja żwir co to jest. Czym jest jest z obtoczonych okruchów skalnych (tak zwany otoczaków) o.

Co to jest Żwir

Definicja ŻWIR: luźna skała osadowa należąca do ekipy psefitów. Złożona jest z obtoczonych okruchów skalnych (tak zwany otoczaków) o średnicy przekraczającej 2 mm (zazwyczaj od kilku do kilkunastu cm). W zależności od genezy odznacza się żwiry: morskie - nagromadzone na morskich wybrzeżach, jeziorne - powiązane z sedymentacją w jeziorach, rzecznolodowcowe - powiązane z przepływem wód lodowcowych, rzeczne - powiązane z działalnością rzek. Z racji na spore rozmiary ziaren żwiru możliwe jest zbadanie jego cech strukturalnych i teksturalnych (tekstura skał), pozwalających natomiast na ustalenie warunków i długości transportu, a również środowiska sedymentacji. Występuje w pierwszej kolejności w osadach czwartorzędowych, budując między innymi kamieniste plaże u podnóży klifów, terasy i koryta rzeczne. Znajduje wykorzystanie w budownictwie i jako materiał drogowy. Wskutek scementowania żwirów powstają zlepieńce

Definicja Żyły Wodne:
Co to jest w hydrogeologii zbiorniki wód podziemnych występujące w szczelinach i węższych przewodach krasowych żwir.
Definicja Żyzność Gleby:
Co to jest chemicznych i biologicznych właściwości gleby zapewniający roślinom odpowiednie warunki wzrostu (odpowiednie składniki pokarmowe, wodę i powietrze glebowe). Naturalna żyzność gleby jest rezultatem żwir.
Definicja Żyła Skalna:
Co to jest intruzji magmy. Stanowi strukturę młodszą od otaczających ją skał, charakteryzującą się niewielką grubością. Tworzy płaskie soczewki albo płyty, niekiedy może być rozgałęziona (dajka, sill). 2) wąska żwir.

Czym jest Żwir znaczenie w Słownik geografia Ż .

  • Dodano:
  • Autor: