CNOTA co to jest
Definicja CNOTA. Co znaczy charakteru, osobowości, przeciwieństwo określonego postępowania.

Co to jest CNOTA

Definicja CNOTA: dla starożytnych Greków to właściwość charakteru, osobowości, przeciwieństwo określonego postępowania moralnego, które nie zostało zawarte w jakichkolwiek pisanych kodeksach, oznaczająca tężyznę życiową, sprawność zawodową, dzielność; dla Pitagorasa łączy się z harmonią i ładem duszy; dla Sokratesa to uosobienie mądrości, męstwa, zdolności panowania nad sobą, sprawiedliwości, dobra rozumianego jako pierwsza zasada stworzenia świata i ostateczny cel dla niego (podobnie rozumiał ją Platon); dla Arystotelesa to zaleta człowieka rozumnego, która przyjmuje dwojaką postać: poznawczą (na przykład mądrość, rozsądek) i praktyczną (((na przykład hojność, męstwo); dla Epikura to środek do osiągnięcia szczęścia; dla stoików to najwyższe dobro, poza którym nic się nie liczy, a o które powinien zabiegać człowiek, gdyż zdobycie go prowadzi do szczęścia, a osiągnąć je można, żyjąc w harmonii z naturą, rozumnie, rozsądnie, wedle posiadaną wiedzą; zdaniem Plotyna to droga doskonalenia się duszy, upodabniająca ją do Boga, posiadająca moc oczyszczania

Czym jest CNOTA znaczenie w Słownik filozofia C .