KANTYZM co to jest
Definicja KANTYZM. Co znaczy zwana krytycyzmem albo transcendentalizmem, której istotę stanowi.

Co to jest Kantyzm

Definicja KANTYZM: nazwa doktryny filozoficznej Kanta, zwana krytycyzmem albo transcendentalizmem, której istotę stanowi kilka rewolucyjnych w swym znaczeniu twierdzeń: 1. podmiot jest warunkiem istnienia przedmiotu i odwrotnie; 2. definicje są warunkiem doświadczenia; 3. nie można poznać rzeczy bezpośrednio, ponieważ one obiektywnie nie istnieją, są tworem podmiotu; 4. natura poznawcza podmiotu jest subiektywna, tzn. my jesteśmy warunkiem istnienia elementów (nic nie może istnieć bez udziału podmiotu myślącego); 5. człowiek powinien kierować się w życiu rygorystycznymi zasadami moralnymi bez względu na warunki historyczne czy socjalne imperatyw kategoryczny ("Postępuj tak, by zasada twojego postępowania mogła się stać powszechną regułą"); 6. moralne to jest, co zgodne z obowiązkiem rozumianym jako podporządkowanie się prawu i gdy postępuje się tak, aby nie brać pod uwagę dobra osobistego, własnej korzyści; 7. istnieje wiedza aprioryczna i aposterioryczna; 8. czas i przestrzeń są subiektywne, są naszymi wyobrażeniami niezbędnymi, lecz nie doświadczanymi poprzez nas w sposób bezpośredni, są najlepsze, pochodzą z naszych zmysłów, są formami zmysłowości a priori dla materii

Czym jest Kantyzm znaczenie w Słownik filozofia K .