ADHEZJA co to jest
Co znaczy adhezja? W fizyce stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe.

Definicja Adhezja

Co to jest ADHEZJA: powstawanie sił wiążących powierzchnie stykających się ciał (stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zdarzenie to tytułujemy k o h e z j ą.A. jest rezultatem różnego rodzaju oddziaływań między cząsteczkami stykających się ciał i jest tym większa, im większa jest powierzchnia kontaktu. A. pełni pozytywną rolę w malowaniu albo pokrywaniu powierzchni ciał warstwami ochronnymi

Czym jest Adhezja znaczenie w Słownik fizyka na A .