co to jest
Co znaczy C.w. jest? W fizyce J/(kgK). Wartość c.w. zależy istotnie od warunków, gdzie ono jest.

Definicja C.w. Jest

Co to jest C.W. JEST: pojemnością cieplną 1 kg ciała i wyraża się w jednostkach J/(kgK). Wartość c.w. zależy istotnie od warunków, gdzie ono jest mierzone. Dlatego w razie gazów rozróżnia się c.w. mierzone przy stałym ciśnieniu i c.w. mierzone przy stałej objętości. w razie ciał stałych mamy różne c.w. mierzone przy stałych naprężeniach mechanicznych, deformacji, polaryzacji albo w stałym polu elektrycznym. C.w. jest również zależne od temperatury ciała. Szczególne anomalie c.w. występują w pobliżu temperatur przemian fazowych

Czym jest Jest W C znaczenie w Słownik fizyka na C .