CARNOTA CYKL co to jest
Co znaczy Carnota cykl? W fizyce złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych.

Definicja Carnota Cykl

Co to jest CARNOTA CYKL: odwracalny mechanizm kołowy w układzie termodynamicznym złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych ( przemiany gazowe). Po wykonaniu całego cyklu układ termodynamiczny powraca do stanu wyjściowego. Wykonywany jest on poprzez ciało robocze będące w kontakcie cieplnym ze źródłem ciepła o temperaturze T1 i chłodnicą o temperaturze T2 (T1>T2). Prosty C.c. złożona jest z czterech etapów: (1) Ciało robocze, będące w kontakcie cieplnym z grzejnikiem, jest izotermicznie rozprężane, (2) po odłączeniu od źródła ciepła następuje dalsze, tym wspólnie adiabatyczne, rozprężanie, (3) ciało robocze w kontakcie z chłodnicą ulega izotermicznemu sprężeniu, (4) po odłączeniu od chłodnicy następuje sprężenie adiabatyczne. W pierwszym izotermicznym procesie ciało robocze pobiera ciepło Q1 z grzejnika. Część tego ciepła Q2 oddawana jest chłodnicy w czasie procesu (3). W procesach sprężania (3 i 4) nad ciałem roboczym realizowana jest robota W1. W trakcie rozprężania (mechanizmy 1 i 2) układ roboczy wykonuje pracę W2. Sumaryczna robota W = (W2 - W1) wykonana jest kosztem ciepła Q = (Q1 - Q2). Sprawnością układu, gdzie przebiega cykl cieplny, tytułujemy relacja energii mechanicznej, uzyskanej w trakcie cyklu, do ciepła pobranego poprzez ciało robocze z grzejnika = W/Q1. Jeśli wszystkie (mechanizmy w trakcie cyklu są procesami odwracalnymi, to = (T1 - T2)/T1. To jest max. wartość sprawności silników cieplnych. Gdy odwrócimy kierunek wszystkich mechanizmów, otrzymamy odwrotny c.C. Efektem takiego cyklu jest przenoszenie ciepła z ciała zimniejszego (chłodnicy) do ciała cieplejszego. Odwrotne cykle cieplne używane są w urządzeniach chłodniczych

Czym jest Carnota cykl znaczenie w Słownik fizyka na C .