CIAŁO DOSKONALE CZARNE co to jest
Co znaczy ciało doskonale czarne? W fizyce promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od jego.

Definicja Ciało Doskonale Czarne

Co to jest CIAŁO DOSKONALE CZARNE: ciało kompletnie pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od jego długości. Znaczy to, iż współczynnik pochłaniania fal elektromagnetycznych ( absorpcyjna umiejętność) jest równy jedności w każdej temperaturze. Realnie jakiekolwiek ciało nie spełnia ściśle tego warunku. Dobrym modelem c.d.cz. jest niewielki otwór prowadzący do światłoszczelnej komory (wnęki). C.d.cz. jako schemat ma spore znaczenie w fizyce, bo właśnie dla niego formułuje się fundamentalne prawa promieniowania cieplnego (prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna)

Czym jest ciało doskonale czarne znaczenie w Słownik fizyka na C .