COULOMBA PRAWO co to jest
Co znaczy Coulomba prawo? W fizyce oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła.

Definicja Coulomba Prawo

Co to jest COULOMBA PRAWO: fundamentalne prawo elektrostatyki opisujące siłę oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła, z jaką przyciągają się bądź odpychają dwa ładunki elektryczne Q1 i Q2 oddalone od siebie o r, działa wzdłuż prostej łączącej te ładunki i ma wartość:,gdzie 0 - przenikalność elektryczna próżni (8,85418781710-12 F/m), r - stała dielektryczna ośrodka (względna przenikalność elektryczna), gdzie znajdują się oddziałujące ładunki. Ładunki jednoimienne odpychają się, różnoimienne przyciągają, a siła skierowana jest wzdłuż prostej łączącej ładunki. Uogólnienie p.C. prowadzi do prawa Gaussa, które pozwala obliczać natężenia pól elektrycznych pochodzących od naładowanych ciał, których wymiarów nie można zaniedbać

Czym jest Coulomba prawo znaczenie w Słownik fizyka na C .