STAŁEGO CIAŁA FIZYKA co to jest
Co znaczy fizyka ciała stałego? W fizyce wciałach stałych. Jej obiektem badań są ciała krystaliczne.

Definicja Fizyka Ciała Stałego

Co to jest FIZYKA CIAŁA STAŁEGO: dział fizyki badający własności izjawiska zachodzące wciałach stałych. Jej obiektem badań są ciała krystaliczne iciała amorficzne i ich właściwości cieplne, elektryczne, magnetyczne ioptyczne. W f.c.s. szczególne miejsce zajmują badania prowadzone wniskich temperaturach. Do opisu własności tak złożonych obiektów, jakimi są ciała stałe, stosuje się sposoby fizyki statystycznej, termodynamikę i mechanikę kwantową. Znaczenie f.c.s. wiąże się zlicznymi praktycznymi zastosowaniami jej wyników. To dzięki niej nastąpił spektakularny postęp wszelkich urządzeń półprzewodnikowych od prostej diody po układy scalone imikroprocesory. To dzięki f.c.s. powszechnie służące są aktualnie lasery i istnieje nadzieja na praktyczne wykorzystania nadprzewodników wysokotemperaturowych

Czym jest Stałego Ciała Fizyka znaczenie w Słownik fizyka na F .