KRYSZTAŁ CZĄSTECZKOWY co to jest
Co znaczy kryształ cząsteczkowy? W fizyce atomów) znajdujących się wwęzłach sieci krystalicznej.

Definicja Kryształ Cząsteczkowy

Co to jest KRYSZTAŁ CZĄSTECZKOWY: kryształ składający się zcząsteczek (złożonych zdużych grup atomów) znajdujących się wwęzłach sieci krystalicznej. Obojętne elektrycznie cząsteczki są słabo powiązane ze sobą siłami van der Waalsa. K. cz. to najczęściej kryształy organiczne na przykład parafina. Do charakterystycznych własności fizycznych k. cz. należą: spora lotność, złe przewodnictwo cieplne ielektryczne, mała twardość

Czym jest kryształ cząsteczkowy znaczenie w Słownik fizyka na K .