NIELINIOWA OPTYKA co to jest
Co znaczy optyka nieliniowa? W fizyce rezultatem wpływu światła na ośrodek. Fala świetlna skutkuje.

Definicja Optyka Nieliniowa

Co to jest OPTYKA NIELINIOWA: dział optyki zajmujący się zjawiskami optycznymi, które są rezultatem wpływu światła na ośrodek. Fala świetlna skutkuje, iż ośrodek wymienia swe własności optyczne, to oznacza wymienia się jego współczynnik załamania czy współczynnik absorpcji. Do zjawisk nieliniowych należy pomiędzy innymi powielanie częstotliwości fal padających. Ośrodki nieliniowe emitują fale wtórne oczęstotliwości podwojonej albo potrojonej. Inny sukces nieliniowy to samoogniskowanie, gdy równoległa wiązka światła przechodząc poprzez ośrodek nieliniowy minimalizuje swą średnicę

Czym jest Nieliniowa Optyka znaczenie w Słownik fizyka na O .