LEPKOŚCI OPORU SIŁA co to jest
Co znaczy siła oporu lepkości? W fizyce Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach.

Definicja Siła Oporu Lepkości

Co to jest SIŁA OPORU LEPKOŚCI: wynik istnienia sił tarcia wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, iż od strony warstwy poruszającej się szybciej działa na warstwę poruszającą się wolniej siła przyspieszająca iodwrotnie - od strony warstwy poruszającej się wolniej na warstwę poruszającą się szybciej działa siła opóźniająca. Odpowiednikiem s.o. l. jest siła F działająca na kulkę opromieniu r, poruszającą się wpłynie o współczynniku lepkości zprędkością v. Wedle prawem Stokesa siła ta jest równa F = 6 ijest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu ciała. Mierząc szybkość opadania kulki, można woparciu opowyższą zależność wykonać pomiar s.o.l., jeśli znane są: promień kulki igęstość materiału, zktórego jest ona wykonana, i gęstość badanej cieczy. Innym metodą wyznaczenia s.o.l. jest pomiar siły F potrzebnej do wyjęcia ze stałą prędkością płytki, zanurzonej wbadanej cieczy. Płytka będzie poruszać się ze stałą prędkością, gdy działające na nią siły będą się równoważyć, stąd można przyjąć, iż siła F jest równa sile oporu lepkości cieczy - F

Czym jest Lepkości Oporu Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .