Co to jest Lepkości oporu siła

Definicja siła oporu lepkości

Co to jest: rezultat istnienia sił tarcia wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, że od strony warstwy poruszającej się szybciej działa na warstwę poruszającą się wolniej siła przyspieszająca iodwrotnie - od strony warstwy poruszającej się wolniej na warstwę poruszającą się szybciej działa siła opóźniająca. Przykładem s.o. l. jest siła F działająca na kulkę opromieniu r, poruszającą się wpłynie o współczynniku lepkości zprędkością v. Zgodnie z prawem Stokesa siła ta jest równa F = 6 ijest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu ciała. Mierząc prędkość opadania kulki, można woparciu opowyższą zależność wykonać pomiar s.o.l., jeżeli znane są: promień kulki igęstość materiału, zktórego jest ona wykonana, oraz gęstość badanej cieczy. Innym sposobem wyznaczenia s.o.l. jest pomiar siły F potrzebnej do wyjęcia ze stałą prędkością płytki, zanurzonej wbadanej cieczy. Płytka będzie poruszać się ze stałą prędkością, gdy działające na nią siły będą się równoważyć, stąd można przyjąć, że siła F jest równa sile oporu lepkości cieczy - F.

Inne pojęcia jak Lepkości oporu siła z fizyki na literę S.