MASOWY SPEKTROMETR co to jest
Co znaczy spektrometr masowy? W fizyce cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych.

Definicja Spektrometr Masowy

Co to jest SPEKTROMETR MASOWY: przyrząd wykorzystywany do identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku ( spektroskopia masowa). Wartość tego relacji pozwala identyfikować atomy albo cząsteczki, zktórych powstały jony. Wzależności od zasady działania rozróżnia się s.m. staty-czne, wktórych tory jonów wstałych wczasie polach elektrycznych imagnetycznych zależą od relacji ich masy do ładunku, is.m. dynamiczne, wktórych ten relacja wyznacza się poprzez pomiar czasu potrzebnego jonowi na pokonanie znanej odległości, lub poprzez pomiar częstotliwości, przy której jony przechodzą poprzez układ rezonansowy. Na tej samej zasadzie, co s. m., działają urządzenia do rozdzielania iwzbogacania izotopów

Czym jest Masowy Spektrometr znaczenie w Słownik fizyka na S .