ANAKOLUT co to jest
Jak się pisze Anakolut. Czym jest konstrukcja składniowa, gdzie naruszone zostały naturalne dla.

Definicja Anakolut

Co to znaczy ANAKOLUT: [gr. anakolouthos ´bez związku, nielogiczny´] - wykolejona konstrukcja składniowa, gdzie naruszone zostały naturalne dla danego języka związki składniowe, uznawane za prawidłowe. Jego pojawienie się - najczęściej w języku mówionym - wywołane jest zagubieniem się w toku wypowiedzi, przerwaniem myśli, na przykład Kiedy jadę pociągiem, lubię, podróżowanie jest przyjemne, oglądam pejzaże za oknem, żarn. lubię (...) oglądać. Jako typowy przykład anakolutu - uznawany zresztą za błąd językowy - przytacza się wykolejone konstrukcje z imiesłowami: *ldąc do domu, padał deszcz żarn. Kiedy szedłem do domu, padał deszcz. Z racji na wysoką frekwencję anakolutów w języku mówionym bywają one regularnie używane poprzez pisarzy stylizujących język swych utworów na kolokwialny

Czym jest Anakolut znaczenie w Słownik na A .