CECHA DIALEKTALNA co to jest
Jak się pisze Cecha Dialektalna. Czym jest rozpoznawana jako charakterystyczna dla niego na tle.

Definicja Cecha Dialektalna

Co to znaczy CECHA DIALEKTALNA: właściwość języka ludzi posługujących się danym dialektem rozpoznawana jako charakterystyczna dla niego na tle języka ogólnego. Do cech ogólnodialektalnych należą: samogłoski pochylone, wykorzystywanie protez; mniejszy zasięg mają cechy typowe dla kilku dialektów, na przykład mazurzenie, wymowa spółgłosek wargowych miękkich, fonetyka międzywyrazowa; jeszcze mniejszy takie, które charakteryzują poszczególne zespoły gwar, na przykład brak samogłosek nosowych w Małopolsce środkowej, jabłonkowanie na części Śląska czy przejście wygłosowej spółgłoski ch w k w Małopolsce południowej (dach ] dak)

Czym jest Cecha Dialektalna znaczenie w Słownik na C .