SŁOWOTWÓRCZY co to jest
Jak się pisze Typ Słowotwórczy. Czym jest słowotwórczy tworzą wyrazy należące do tej samej.

Definicja Typ Słowotwórczy

Co to znaczy TYP SŁOWOTWÓRCZY: definicja podrzędne względem kategorii słowotwórczej. Typ słowotwórczy tworzą wyrazy należące do tej samej kategorii słowotwórczej, czyli mające wspólne znaczenie ogólne, powstałe dzięki tego samego formantu. Zwykle każda kategoria słowotwórcza złożona jest z kilku typów słowotwórczych. I tak na przykład w skład kategorii nazw wykonawców czynności wchodzą między innymi: typ słowotwórczy rzeczowników odczasownikowych z sufiksem -acz, na przykład palacz, biegacz; typ słowotwórczy rzeczowników odczasownikowych z formantem -nik: kierownik, rysownik; typ słowotwórczy rzeczowników odrzeczownikowych z formantem -ista: telegrafista, basista. Jeżeli typ słowotwórczy służy jako wzorzec tworzenia nowych wyrazów pochodnych, uważamy go za produktywny. W omawianym przypadku takim produktywnym typem we współczesnej polszczyźnie są rzeczowniki utworzone dzięki przyrostka -acz

Definicja Tabu Językowe:
Co to jest ´nietykalny, zabroniony za pośrednictwem z angielskiego: taboo] - zasada znana w wielu kulturach, niepozwalająca na wypowiadanie imion potężnych mocy, Boga, złych duchów, groźnych zwierząt, których typ słowotwórczy.
Definicja Tekst:
Co to jest textere ´budować, tkać´] - zakończony i uporządkowany zestaw przedmiotów językowych, które razem spełniają jedną funkcję komunikatywną, a jako całość dają się wyodrębnić spośród innych komunikatów typ słowotwórczy.
Definicja Temat Czasu Tera¬Niejszego Czasownika:
Co to jest zobacz TEMAT FLEKSYJNY typ słowotwórczy.

Czym jest Słowotwórczy Typ znaczenie w Słownik na T .

  • Dodano:
  • Autor: