CYTAT co to jest
Jak się pisze Cytat. Czym jest w tekście pisanym cudzych słów (opatrzone znakiem interpunkcyjnym.

Definicja Cytat

Co to znaczy CYTAT: [z łaciny citare ´przywoływać, przytaczać´] - przytoczenie w tekście pisanym cudzych słów (opatrzone znakiem interpunkcyjnym - cudzysłowem), na przykład Janek powiedział: "Boli mnie głowa". Przy cytatach dochowuje się wierności cudzej wypowiedzi poprzez niedokonywanie w nich zmian. Ewentualne opuszczenie fragmentu tekstu należy zaznaczyć, stosując odpowiedni symbol, a więc (...), na przykład Adam Mickiewicz pisze: "Litwo! (...) ty jesteś jak zdrowie". Również swoje podkreślenia w cudzym tekście należy zaznaczyć, podając w nawiasie in formacje o swojej ingerencji, na przykład (podkreślenie - moje), (podkreślenie -inicjał ), por. na przykład Adam Mickiewicz pisze: ..Litwo! Ojczyzno (podkr. moje) moja! ty jesteś jak zdrowie". Z cytatami mamy do czynienia również wtedy, gdy przywołujemy w swojej wypowiedzi wyrażenia w danym języku czy stylu uważane za obce. Można więc cytować w rozmowie potocznej z innego języka, . na przykład Jak to mówią Anglicy "my borne is my castle"; z gwary, . na przykład Wyrzuć to na śmietnik czy - jak mówią na Śląsku - "na hasiok"; z innego stylu, . na przykład urzędowego, . na przykład Jak się czuje "podstawowa komórka społeczeństwa?" (.do małżeństwa X)

Czym jest Cytat znaczenie w Słownik na C .