RÓWNOLEGŁE KOŃCÓWKI co to jest
Jak się pisze Końcówki Równoległe. Czym jest rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju.

Definicja Końcówki Równoległe

Co to znaczy KOŃCÓWKI RÓWNOLEGŁE: różne końcówki występujące w tym samym przypadku w odmianie rzeczowników (także przymiotników) tego samego rodzaju. Tak na przykład rzeczowniki męskie mają w mianowniku liczby mnogiej aż cztery możliwe końcówki: -i/y, -y/i, -owie, -e (chłopi, stoły, ojcowie, liście). W miejscowniku l. pój. rzeczowników kobiecych spotykamy dwie: -e, -y/i (o kobiecie, w kuchni, o róży). O doborze końcówek decyduje sporo czynników, m. in. znaczenie rzeczownika. Wiemy np., iż rzeczowniki męskie żywotne w bierniku mają końcówkę -a, a nieżywotne 0. Dobór końcówki może (także zależeć od tego, na jaką głoskę (twardą, miękką) kończy się temat fleksyjny danego wyrazu (por. na przykład wspomniane przykłady o kobiecie i w kuchni), a niekiedy jedynie uzus wyznacza odpowiednią formę. I tak np. trudno jednoznacznie określić, kiedy w dopełniaczu r. męskiego przy rzeczownikach nieżywotnych pojawia się końcówka -a, a kiedy -u (por. na przykład wahania typu: krawata, krawatu)

Czym jest Równoległe Końcówki znaczenie w Słownik na K .