KONIUGACJA co to jest
Jak się pisze Koniugacja. Czym jest odmiana czasownika. Czasownik zasadniczo odmienia się poprzez.

Definicja Koniugacja

Co to znaczy KONIUGACJA: [coaiugatio ´sprzęganie się, połączenie, zmieszanie´] - odmiana czasownika. Czasownik zasadniczo odmienia się poprzez: a) osoby (trzy osoby w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej); b) liczby - liczbę pojedynczą i mnogą; c) strony - bierną, czynną i zwrotną; - d) tryby - oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący; e) czasy - czasowniki niedokonane poprzez czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, czasowniki dokonane poprzez czas przyszły i przeszły; f) rodzaje - dotyczy to jedynie form czasu przeszłego, przyszłego typu będę pisała i trybu przypuszczającego. Z racji na różnice w odmianie w okresie teraźniejszym, w gramatyce tradycyjnej odznacza się trzy koniugacje: I koniugacja -ę -esz:, piszę, piszesz; II koniugacja -ę -isz (ysz): myślę, myślisz; III koniugacja -m, -sz, która rozpada się na dwie podgrupy odmiany: -am -asz(na przykład czytać: czytam, czytasz), -em, -esz (((na przykład umieć; umiem, umiesz). Czasami tę koniugację dzieli się na dwie, stąd także w niektórych opracowaniach możemy spotkać się z wiadomością o czterech koniugacjach w j. polskim. Oto przykład odmiany:Prawie wszystkie czasowniki mają pełną odmianę. Wybrane z nich nie odmieniają się poprzez wszystkie osoby, ((((na przykład grzmieć ma tylko 3. os. l. pój. grzmi, inne nie mają trybu rozkazującego, (((((na przykład musieć i tak dalej Istnieją w j. polskim także formy nieodmienne czasownika. Do nich zaliczamy bezokolicznik i formy na -no, -to; do tej ekipy możemy także zaliczyć imiesłowy przysłówkowe. Warto także pamiętać iż wybrane formy czasownikowe - imiesłowy przymiotnikowe - odmieniają się poprzez przypadki, tak jak przymiotniki (stąd także ich nazwa)

Czym jest Koniugacja znaczenie w Słownik na K .