KONTEKST co to jest
Jak się pisze Kontekst. Czym jest obiekt językowy (na przykład głoska, morfem, słowo, zdanie). Pod.

Definicja Kontekst

Co to znaczy KONTEKST: ogólnie mówiąc - otoczenie, w jakim znajduje się dany obiekt językowy (na przykład głoska, morfem, słowo, zdanie). Pod wpływem kontekstu dany obiekt językowy może ulegać zmianom, różnym modyfikacjom, ((na przykład głoska n przed k, g wymawiana jest jako tylnojęzykowa. Termin ten szczególnie ważny jest w semantyce (w nauce o znaczeniu), znaczenia gdyż wyrazów w dużej mierze zależą od kontekstu, gdzie zostały użyte, por. (((na przykład zdania: Idę na Doroszewskiego (wykład); Doroszewski zajmuje całą półkę (Grzegorczykowa, 1995). Kontekst rozumiany jest także jako jeden ze składników aktu mowy, a więc jako suma okoliczności towarzyszących wypowiedzi. Mogą to być zachowania niewerbalne, ((((na przykład odpowiednie czyny. Istotne może okazać się (((((na przykład to, w jakim miejscu się znajdujemy, z kim rozmawiamy, a również o czym toczy się rozmowa. W takim znaczeniu termin ten stosowany jest w pragmalingwistyce ( pragmatyka)

Czym jest Kontekst znaczenie w Słownik na K .