RUTENIZM co to jest
Jak się pisze Rutenizm. Czym jest wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy.

Definicja Rutenizm

Co to znaczy RUTENIZM: [nłac. ruthenus ´ruski´] - odmiennie: ukrainizm. Słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języków ruskich, w pierwszej kolejności języka staroukraińskiego: chata, znachor, hodować, hołota, harować, rubież, odzież. Rutenizmy przenikały do ogólnego j. polskiego w pierwszej kolejności za pośrednictwem polszczyzny kresowej już od XIV, XV wieku. Sporą rolę odegrała w tym wypadku polonizująca się szlachta ruska. Do utrwalenia się rutenizmów w j. polskim w momencie międzywojennym przyczyniły się niewątpliwie dwa istotne ośrodki - Lwów i Wilno. Możemy mówić nie tylko o zapożyczeniach wyrazów albo zwrotów, wyrażeń, lecz również pewnych cech fonetycznych. Za rutenizmy fonetyczne uznaje się na przykład przeciąganie samogłosek akcentowanych, zredukowanie nieakcentowanych. Od rutenizmów należy odróżnić rusycyzmy

Czym jest Rutenizm znaczenie w Słownik na R .