DEMOGRAFIA co to jest
Definicja demografia co to jest. Czym jest warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium.

Co to jest Demografia

DefinicjaDEMOGRAFIA: edukacja o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę ludności, obejmują one zjawiska przeszłe, współczesne i przyszłe i dotyczą zbiorowości ludzi jest to zespołu jednostek, które stanowią logiczną całość z punktu widzenia potrzeb analizy, na przykład dzieci w wieku szkolnym, ludność w wieku produkcyjnym itp

Czym jest Demografia znaczenie w Słownik geografia D .