Co znaczy Geomorfologia

Co to jest geomorfologia

Definicja: edukacja, której obiektem jest badanie rozwoju form krajobrazowych. Zwłaszcza geomorfologia bada ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i zależności między budową geologiczną a krajobrazem terenu

Definicje geograficzne jak Geomorfologia w Słownik geograficzny na G .