Co znaczy Geomorfologia

Co to jest geomorfologia

Definicja: edukacja, której obiektem jest badanie rozwoju form krajobrazowych. Zwłaszcza geomorfologia bada ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i zależności między budową geologiczną a krajobrazem terenu

Podobne definicje geograficzne do Geomorfologia na literę g