BAGIENNE GLEBY co to jest
Definicja gleby bagienne co to jest. Czym jest obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji.

Co to jest Gleby Bagienne

DefinicjaGLEBY BAGIENNE: rząd gleb z działu gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem wysokiego poziomu wód gruntowych), przy udziale roślinności bagiennej. Gleby bagienne charakteryzują się wysokim uwilgotnieniem, zasobne są w substancje organiczne (nawet do kilkudziesięciu proc.) i regularnie podlegają oglejeniu (mechanizm glejowy). Wśród gleb bagiennych odznacza się gleby mułowe i torfowe

Czym jest Bagienne Gleby znaczenie w Słownik geografia G .