MADY co to jest
Definicja mady co to jest. Czym jest dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego.

Co to jest Mady

DefinicjaMADY: mady rzeczne, typ gleb aluwialnych powstających w obrębie dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego poprzez wodę. Charakterystyczną właściwością mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej grubości warstewek, różniących się od siebie barwą i składem granulometrycznym, odpowiadających następnym, sporym wezbraniom wód, które zalewając dna dolin osadzają niesioną poprzez siebie zawiesinę. Mady są przeważnie żyzne, mają zróżnicowaną zawartość próchnicy (1-8%). Mady tworzą siedliska lasów łęgowych. Odznacza się mady: rzeczne właściwe, rzeczne próchniczne i rzeczne brunatne. W Polsce najlepiej wykształcone mady występują na terasach w dolinach największych rzek (między innymi Wisły, Odry, Dunajca, Sanu), a również na obszarze Żuław Wiślanych

Czym jest Mady znaczenie w Słownik geografia M .