OSADNICTWO co to jest
Definicja osadnictwo co to jest. Czym jest na określone terytorium, zazwyczaj bezludne albo o.

Co to jest Osadnictwo

DefinicjaOSADNICTWO: zasiedlanie obszaru wiążące się z napływem nowej ludności na określone terytorium, zazwyczaj bezludne albo o niewielkim zaludnieniu. Osadnictwo dokonuje się przez powstawanie nowych domów i osiedli. Dzieli się na:1) osadnictwo stałe - na przykład osiedla miejskie, wiejskie, przemysłowe, ośrodki komunikacyjne ( na przykład przystanie), religijne (klasztory), naukowe (stacje badawcze).2) osadnictwo okresowe - szałasy pasterskie, przenośne osiedla ludów koczowniczych, obozowiska i schroniska turystyczne sezonowe i tym podobneOsadnictwo wiąże się z migracjami ludności, wykorzystaniem zasobów naturalnych, turystyką i in. Ruchy osadnicze wynikają z różnorodnych przyczyn - biologicznych (( na przykład przyrost liczby ludności), gospodarczych ((( na przykład odkrycie nowych złóż surowców, postęp handlu), politycznych (((( na przykład wojna, ekspansja kolonialna), socjalnych, religijnych i in., a również są efektem decyzji władz (osadnictwo planowe). Termin osadnictwa stosowany jest nie tylko do ustalenia procesu (zasiedlanie obszaru), lecz również stanu, do którego mechanizm zasiedlania doprowadził (rozmieszczenie ludności, rodzaj osiedli na danym terytorium i tym podobne). Badaniem osadnictwa w obu tych znaczeniach zajmuje się odrębna dyscyplina geografii społeczno-ekonomicznej - geografia osadnictwa

Czym jest Osadnictwo znaczenie w Słownik geografia O .