BREKCJA co to jest
Definicja brekcja co to jest. Czym jest kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i.

Co to jest Brekcja

Definicja BREKCJA: skała osadowa. Złożona jest z okruchów różnych skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia skał w trakcie przesunięć tektonicznych i powtórnego ich scementowania (brekcja tektoniczna). Możliwa jest także brekcja wulkaniczna, intruzyjna, osadowa

Definicja Burza Magnetyczna:
Co to jest pola magnetycznego Ziemi trwające do kilku godz.. Zaburzenia te powodowane są poprzez wpływ magnetyczne cząstek naładowanych pochodzących ze Słońca i przechwyconych poprzez magnetosferę Ziemi (pasy brekcja.
Definicja Biotyt Pospolity:
Co to jest składnik kwaśnych skał magmowych i łupków krystalicznych. Rzadszy w skałach osadowych, z racji na małą ich odporność na wietrzenie brekcja.
Definicja Bielica:
Co to jest klimatu umiarkowanie chłodnego powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Odznacza się bielice brekcja.

Czym jest Brekcja znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: