BREKCJA co to jest
Definicja brekcja co to jest. Czym jest kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i.

Co to jest Brekcja

Definicja BREKCJA: skała osadowa. Złożona jest z okruchów różnych skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia skał w trakcie przesunięć tektonicznych i powtórnego ich scementowania (brekcja tektoniczna). Możliwa jest także brekcja wulkaniczna, intruzyjna, osadowa

Definicja Bystrze:
Co to jest odcinek cieku wodnego (rzeki, potoku i tym podobne) o wartkim nurcie i o w miarę niewielkiej głębokości. Tworzy się w konsekwencji różnicy poziomów dna cieku brekcja.
Definicja Biotyt Pospolity:
Co to jest składnik kwaśnych skał magmowych i łupków krystalicznych. Rzadszy w skałach osadowych, z racji na małą ich odporność na wietrzenie brekcja.
Definicja Blok Kontynentalny (Cokół Kontynentalny):
Co to jest część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny brekcja.

Czym jest Brekcja znaczenie w Słownik geografia B .

  • Dodano:
  • Autor: