RZEKI REGULACJA co to jest
Definicja regulacja rzeki co to jest. Czym jest profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka.

Co to jest Regulacja Rzeki

DefinicjaREGULACJA RZEKI: klasyfikacja cieku, prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja rzeki bazuje na budowie obwałowań, tam, ostróg regulacyjnych. Służy zabezpieczeniu terenów wzdłuż rzeki przed powodzią, melioracji użytków rolnych, ułatwia budowę ujęć wody. Regularnie klasyfikacja rzeki poprzedza kanalizację rzeki

Czym jest Rzeki Regulacja znaczenie w Słownik geografia R .