ROŚLINNOŚĆ co to jest
Definicja roślinność co to jest. Czym jest których układ przestrzenny tworzy krajobraz. Odznacza.

Co to jest Roślinność

DefinicjaROŚLINNOŚĆ: zbiorowiska roślinne znajdujące się na danym obszarze, których układ przestrzenny tworzy krajobraz. Odznacza się 9 typów (grup formacji): lasy, formacje krzewiaste, sawanny i stepy, łąki i ziołorosla, formacje krzewinkowe, formacje terofitów (jednoroczne rośliny), pustynie, formacje wód śródlądowych, formacje mórz. Rozmieszczenie roślinności na kuli ziemskiej wiąże się ściśle ze strefowością klimatu (klimatyczne strefy), z czynnikami klimatycznymi wiąże się również piętrowość roślinności w górach

Czym jest Roślinność znaczenie w Słownik geografia R .