Co znaczy Podziemnych wód zwierciadło

Co to jest zwierciadło wód podziemnych

Definicja: granica pomiędzy strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest precyzyjnie poziome, co wynika z nachylenia warstw skalnych i różnego tempa wsiąkania wody, spowodowanego urozmaiconą rzeźbą terenu i różną przepuszczalnością skał. Nachylenie zwierciadła wód gruntowych nazywa się spadkiem hydraulicznym. Zmiany wysokości zwierciadła wód gruntowych są często mierzone w sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i zależą od wielkości zasilania i podłoża, nie mniej jednak reakcja zwierciadła wód gruntowych jest opóźniona w relacji do powody, w wyniku małej prędkości wsiąkania

Definicje geograficzne jak Podziemnych wód zwierciadło w Słownik geograficzny na Z .