Co znaczy Podziemnych wód zwierciadło

Co to jest zwierciadło wód podziemnych

Definicja: granica między strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Ponad zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zazwyczaj nie jest ono dokładnie poziome, co wynika z nachylenia warstw skalnych i różnego tempa wsiąkania wody, spowodowanego urozmaiconą rzeźbą terenu i różną przepuszczalnością skał. Nachylenie zwierciadła wód gruntowych nazywa się spadkiem hydraulicznym. Zmiany wysokości zwierciadła wód gruntowych są regularnie mierzone w sieci obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i zależą od wielkości zasilania i podłoża, przy czym reakcja zwierciadła wód gruntowych jest opóźniona w stosunku do przyczyny, wskutek małej prędkości wsiąkania.

Podobne definicje geograficzne do Podziemnych wód zwierciadło na literę Z