ADEKWATNY co to jest
Definicja ADEKWATNY. Co znaczy ustalenie odnoszące się do sądów odzwierciedlających rzeczywistość.

Co to jest Adekwatny

Definicja ADEKWATNY: zgodny z czymś; w teorii poznania ustalenie odnoszące się do sądów odzwierciedlających rzeczywistość, a więc prawdziwych w myśl klasycznej definicji prawdy

Definicja ASCEZA:
Co to jest opierający na wyrzeczeniu się dóbr materialnych, umartwianiu swego ciała, izolacji od ludzi, aby osiągnąć zbawienie duszy po śmierci; ascetyczny schemat życia był szczególnie propagowany w adekwatny.
Definicja ARYSTOTELES ZE STAGIRY:
Co to jest naszą erą) - filozof grecki, syn lekarza króla macedońskiego, uczeń Platona, w którego Akademii zyskał gruntowne wykształcenie. Był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego. Założył swoją szkołę znaną pod adekwatny.
Definicja ALIENACJA:
Co to jest poprzez Hegla na ustalenie uprzedmiatawiania się ducha; jedno z podstawowych pojęć marksizmu, oznaczające wyobcowanie, oderwanie się na przykład wyprodukowanych rzeczy od ich wytwórcy, które adekwatny.

Czym jest Adekwatny znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: