DEMOKRYT ABDERY co to jest
Definicja DEMOKRYT Z ABDERY. Co znaczy filozof grecki z Tracji, uważany za twórcę atomizmu, teorii.

Co to jest Abdery Z Demokryt

Definicja DEMOKRYT Z ABDERY: (około 460-370 przed naszą erą) - filozof grecki z Tracji, uważany za twórcę atomizmu, teorii istnienia świata, w myśl której fundamentalnym jego budulcem są atomy, rozumiane jako formy, idee elementów dostrzeganych intelektualnie, a nie zmysłowo, istniejące w próżni i podlegające ruchowi. Demokryt rozumiał próżnię jako niebyt niezbędny do zaistnienia tego, co jest bytem, ruch z kolei pojmował jako przemieszczanie się atomów, mogących tworzyć skupiska różnych światów, ponieważ atomów jest nieskończenie sporo, jak i sporo jest postaci ruchu, na przykład pierwotny, kosmogoniczny, prekosmiczny, chaotyczny, niescentralizowany, wirowy

Definicja DOŚWIADCZENIE CZYSTE:
Co to jest empiriokrytycyzmu, Avenariusa i Macha, to doświadczenie naukowe polegające się na sprawdzalnych naukowo konkretach faktach, pozbawione oparcia w metafizyce; w filozofii pragmatycznej Jamesa to rodzaj demokryt z abdery.
Definicja DWA PNIE POZNANIA:
Co to jest będące syntezą racjonalizmu i empiryzmu; Kant gdyż uważał, iż w procesie poznawczym należy brać pod uwagę to, co proponują zmysły, bo to one wchodzą w kontakt z obiektem, i to, co proponuje rozum demokryt z abdery.
Definicja DZIEJE:
Co to jest gnostyków to historyczny mechanizm zmagania się kosmicznych sił, eonów; wg Hegla to logiczny postęp idei rozumianych jako następne fazy kształtowania się narodów i krajów przez gesty, wydarzenia demokryt z abdery.

Czym jest Abdery Z Demokryt znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: