DETERMINIZM co to jest
Definicja DETERMINIZM. Co znaczy wszystko, co odbywa się w świecie, również ludzkie działanie, jest.

Co to jest Determinizm

Definicja DETERMINIZM: pogląd filozoficzny zakładający, iż wszystko, co odbywa się w świecie, również ludzkie działanie, jest z góry uwarunkowane, wyznaczone, określone i musi się zdarzyć w myśl działania związku przyczynowo-skutkowego i zbiegu ustalonych okoliczności, warunków, mających wpływ na zaistnienie danego zjawiska. Tworzy się więc pewien porządek, który pozwala sądzić o tym, co z pewnością się zdarzy, na podstawie tego, co już się zdarzyło, można zatem przewidzieć, co najmniej teoretycznie, przyszłość świata, kierunki rozwoju cywilizacji, wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu przyrody czy edukacji.; za tak ujmowaną rzeczywistością opowiadali się między innymi Demokryt i Hobbes

Czym jest Determinizm znaczenie w Słownik filozofia D .