DETERMINIZM co to jest
Definicja DETERMINIZM. Co znaczy wszystko, co odbywa się w świecie, również ludzkie działanie, jest.

Co to jest Determinizm

Definicja DETERMINIZM: pogląd filozoficzny zakładający, iż wszystko, co odbywa się w świecie, również ludzkie działanie, jest z góry uwarunkowane, wyznaczone, określone i musi się zdarzyć w myśl działania związku przyczynowo-skutkowego i zbiegu ustalonych okoliczności, warunków, mających wpływ na zaistnienie danego zjawiska. Tworzy się więc pewien porządek, który pozwala sądzić o tym, co z pewnością się zdarzy, na podstawie tego, co już się zdarzyło, można zatem przewidzieć, co najmniej teoretycznie, przyszłość świata, kierunki rozwoju cywilizacji, wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu przyrody czy edukacji.; za tak ujmowaną rzeczywistością opowiadali się między innymi Demokryt i Hobbes

Definicja DOGMAT:
Co to jest pewnik, prawda nie podlegająca dyskusji, nieweryfikowalna, przyjmowana bezkrytycznie, nie podlegająca procesowi dowodzenia; w religii: prawda objawiona determinizm.
Definicja DERRIDA JACQUES:
Co to jest francuski, pochodzący z Algierii, jeden z głównych przedstawicieli postmodernizmu, badacz pisma będącego tworem znakowym, lecz w innym rozumieniu znakowowści niż to przyjmowano dotychczas. Wg Derridy determinizm.
Definicja DIDEROT DENIS:
Co to jest pisarz, uczony i filozof francuski, inicjator, wydawca i współautor słynnej Encyklopedii, oświeceniowy empirysta i materialista. Oryginalnym wkładem Diderota w filozofię Oświecenia było przypisanie determinizm.

Czym jest Determinizm znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: