DIALEKTYKA co to jest
Definicja DIALEKTYKA. Co znaczy Platona sposób naukowa operująca bezobrazowym myśleniem.

Co to jest Dialektyka

Definicja DIALEKTYKA: w logice sposób wnioskowania; dla Platona sposób naukowa operująca bezobrazowym myśleniem, dociekająca prawdy przez zestawianie pojęć i twierdzeń, ich analizę i syntezę, badająca swoje założenia, łącząca w sobie dedukcję i redukcję, podporządkowująca sposoby empiryczne, dająca start logice; dla Hegla podstawowa sposób dociekań filozoficznych, zawierająca podstawowe prawo dialektyczne

Definicja DEFINICJA:
Co to jest na przykład wyrazu, zjawiska, i tym podobne, dzięki znanych pojęć, w sposób jasny, przejrzysty, nie pozostawiający wątpliwości; w logice używa się tak zwany definicji zwrotnych, na przykład figura dialektyka.
Definicja DOWÓD:
Co to jest prawdziwość tezy, hipotezy, i tym podobne, co pozwala poznać prawdę; może mieć charakter obiektywny (poddaje się umysłowej weryfikacji) albo psychiczny (poprzez wpływ na sferę uczuć, skłonności, i dialektyka.
Definicja DYCHOTOMIA:
Co to jest podział na dwie przeciwstawiające się części; jeden z argumentów, tak zwany paradoksów Zenona z Elei wytoczonych przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż element nie może przebyć drogi w skończonym dialektyka.

Czym jest Dialektyka znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: