DIALEKTYKA co to jest
Definicja DIALEKTYKA. Co znaczy Platona sposób naukowa operująca bezobrazowym myśleniem.

Co to jest Dialektyka

Definicja DIALEKTYKA: w logice sposób wnioskowania; dla Platona sposób naukowa operująca bezobrazowym myśleniem, dociekająca prawdy przez zestawianie pojęć i twierdzeń, ich analizę i syntezę, badająca swoje założenia, łącząca w sobie dedukcję i redukcję, podporządkowująca sposoby empiryczne, dająca start logice; dla Hegla podstawowa sposób dociekań filozoficznych, zawierająca podstawowe prawo dialektyczne

Czym jest Dialektyka znaczenie w Słownik filozofia D .