DOBRO NAJWYŻSZE co to jest
Definicja DOBRO NAJWYŻSZE. Co znaczy szczęście, cnota, to, co najcenniejsze do osiągnięcia poprzez.

Co to jest Najwyższe Dobro

Definicja DOBRO NAJWYŻSZE: szczęście, cnota, to, co najcenniejsze do osiągnięcia poprzez człowieka na płaszczyźnie moralnej

Definicja DOŚWIADCZENIE WEWNĘTRZNE:
Co to jest Locke´a to doświadczenie samego siebie przez refleksję; wprawdzie refleksja podąża za postrzeganiem, lecz wiedza oparta na refleksji jest pewniejsza niż wiedza płynąca jedynie z postrzegania dobro najwyższe.
Definicja DHARMA:
Co to jest w filozofii indyjskiej norma postępowania, rozumiana jako: 1. moralna aktywność człowieka, 2. powinność wynikająca z jego pozycji socjalnej, 3. stadium życia dobro najwyższe.
Definicja DYLEMAT:
Co to jest problem, którego rozwiązanie wymaga podjęcia trudnych decyzji; w logice znaczy rodzaj wnioskowania, gdzie jedno ze zdań jest prawdziwe, a drugie - fałszywe dobro najwyższe.

Czym jest Najwyższe Dobro znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: